Băng Tải Lưới Inox

Các sản phẩm băng tải lưới chất liệu Inox hoặc Thép cho các ứng dụng lò hấp, cấp đông, sấy khô...